دروس پایه

دروس پایه آکادمی املاک دیوار

مرور دسته

دسته بندی نشده

قوانین ویژهٔ دیوار برای ثبت آگهی در دسته‌بندی «املاک» چیست؟

به جز قوانین کلی ثبت آگهی در دیوار که رعایت آنها در تمام دسته‌بندی‌ها الزامی است، دسته‌بندی املاک دیوار هم قوانین ویژه‌ای دارد. با رعایت این قوانین، به راحتی آگهی فروش یا اجارهٔ ملک را در دیوار منتشر کنید. قوانین ویژهٔ انتشار آگهی در…