دروس پایه

دروس پایه آکادمی املاک دیوار

تغییرات قیمت فروش زمین در آگهی‌های دیوار کلان‌شهرها (دی ۱۴۰۰)

بررسی همزمان قیمت زمین و آپارتمان‌های مسکونی در کلان‌شهرها و در بازه یک‌ساله به خوبی گواه آن است که رشد قیمت زمین نسبت رشد قیمت ملک پیشتاز بوده و این مساله تقریبا در رابطه با تمامی شهرهای بزرگ، به جز اصفهان، مصداق دارد. 

با این حال تغییرات قیمت در اصفهان نسبت به سایر کلانشهر‌ها چشمگیرتر بوده است. همچنین لازم به تاکید است که اصفهان در میان کلانشهرها بیشترین رشد قیمت زمین و آپارتمان را در بازه یکساله تجربه کرده است. در یک سال منتهی به دی ۱۴۰۰ رشد قیمت زمین در اصفهان ۲۴.۲ و رشد قیمت آپارتمان حدود ۲۶ درصد بوده است.

همچنین بر اساس آگهی‌های منتشره در پلتفرم دیوار می‌توان نتیجه گرفت که کمترین رشد در همین یک سال به شهر شیراز تعلق داشته است. رشد قیمت زمین شیراز در این مدت به صورت میانگین ۶ درصد بوده و قیمت آپارتمان تنها ۰.۵ درصد رشد کرده است.

از جمله موارد دیگری که در این زمینه جلب توجه می‌کند آن است که اختلاف رشد قیمت این دو قسمت بازار ملک، در کرج به شدت زیاد بوده است. در حالی که زمین در کرج در این یک سال رشد ۲۹ درصدی را تجربه کرده، رشد قیمت آپارتمان تنها ۳ درصد بوده است.

پیشتازی رشد قیمت زمین نسبت به آپارتمان گواه دیگری بر کاهش تورم انتظاری است و نشان می‌دهد که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار املاک نسبت به تقاضای مصرفی پیشی گرفته است.

 تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار کرج

 آگهی‌های فروش زمین در دیوار کرج طی دی‌ماه اخیر ۲۹.۲ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. به عبارت دیگر، میانگین قیمت هر متر مربع زمین در دیوار کرج در دی ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و در دی ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

بررسی آگهی‌های درج‌شده در دیوار کرج نشان می‌دهد قیمت فروش زمین در این شهر طی دی‌ماه ۱.۵ درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته است. بخش‌هایی از کرج در این بازه زمانی رشد منفی تجربه کرده‌اند که شدیدترین افت قیمت را می‌توان در آگهی‌های مربوط به کیانمهر مشاهده کرد. قیمت میانگین در آگهی‌های فروش زمین در کیانمهردر دی‌ماه ۱۲.۷ درصد نسبت به آذرماه کاهش یافته؛ در حالی که نسبت به دی‌ماه سال گذشته نیز نسبتا رشد کمی داشته، یعنی حدود ۱۵.۵ درصد.

بیشترین رشد قیمت طی یک سال گذشته در آگهی‌های فروش زمین‌های شهر جدید هشتگرد دیده می‌شود؛ البته قیمت زمین در آگهی‌های درج‌شده در دیوار این شهر نسبت به آذرماه نیز رشد خوبی داشته است. در مجموع هر متر مربع زمین در شهر جدید هشتگرد طی دی‌ماه با قیمت میانگین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده بود.

جدول تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار کرج

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
آق تپه 2,756,000 3,613,000 3,888,000 7.6 41.1
برغان 6,415,000 6,688,000 7,151,000 6.9 11.5
خرمدشت 4,700,000 6,345,000 5,595,000 -11.8 19
شهر جدید هشتگرد 3,660,000 4,687,000 5,329,000 13.7 45.6
شهرک ابریشم 2,280,000 2,782,000 2,989,000 7.4 31.1
مارلیک 4,035,000 5,592,000 5,480,000 -2 35.8
ماهدشت 2,201,000 2,862,000 2,667,000 -6.8 21.2
محمدشهر 4,203,000 5,821,000 5,668,000 -2.6 34.9
مشکین‌دشت 4,347,000 5,425,000 6,184,000 14 42.3
ملارد 2,227,000 2,674,000 2,944,000 10.1 32.2
هشتگرد 2,343,000 2,956,000 2,946,000 -0.3 25.7
کمال‌شهر 3,935,000 5,091,000 4,898,000 -3.8 24.5
کیانمهر 4,924,000 6,513,000 5,685,000 -12.7 15.5

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار مشهد

بر اساس آگهی‌های ثبت‌شده در دیوار مشهد طی دی‌ماه، قیمت زمین در این شهر حدود ۱۳.۴ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین تغییرات قیمت زمین در آگهی‌های دیوار مشهد نسبت به آذرماه منفی ۱.۴ درصد بود. به طور کلی، هر متر مربع زمین در مشهد، در دی‌ماه با قیمت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در آذرماه با قیمت ۶ میلیون تومان و در دی‌ماه سال گذشته با قیمت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده بود.

سیر نزولی قیمت زمین در محله کاشمر هم نسبت به سال گذشته در ماه گذشته نیز ادامه داشته، هرچند با شیب کم. در دی‌ماه هر متر مربع زمین در کاشمر با قیمت حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده بود.

البته بیشترین افت قیمت در آگهی‌های مربوط به ربط طرق دیده می‌شود که در دی حدود ۱۵ درصد نسبت به آذر کاهش قیمت داشته است.

رضاشهر با اینکه گران‌ترین آگهی‌های فروش زمین را در دیوار مشهد به خود اختصاص داده بود، ۱۳.۸ درصد نسبت به آذرماه کاهش قیمت داشت. هر متر مربع زمین در این منطقه در آذرماه با قیمت حدود ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده بوده در حالی که عدد مشابه در دی‌ماه حدود ۱۸ میلیون تومان بود.

جدول تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار مشهد

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
الهیه 5,690,000 6,828,000 7,269,000 6.5 27.8
بلوار توس 1,944,000 2,209,000 2,209,000 0 13.6
بهمن 1,831,000 1,998,000 2,130,000 6.6 16.3
خواجه ربیع 1,583,000 2,227,000 2,067,000 -7.2 30.6
رباط طرق 1,965,000 2,576,000 2,192,000 -14.9 11.6
رضاشهر 16,201,000 20,819,000 17,950,000 -13.8 10.8
سپاد 3,037,000 3,675,000 3,641,000 -0.9 19.9
شاندیز 2,236,000 2,706,000 2,486,000 -8.1 11.2
شهرک شهید رجایی 2,214,000 2,257,000 2,569,000 13.8 16
طرقبه 5,988,000 7,419,000 7,246,000 -2.3 21
قاسم‌آباد (شهرک غرب) 7,427,000 7,939,000 7,690,000 -3.1 3.5
قوچان 2,625,000 2,525,000 2,672,000 5.8 1.8
محله طلاب 10,068,000 10,432,000 10,751,000 3.1 6.8
هاشمیه 16,039,000 18,465,000 16,832,000 -8.8 4.9
پنج تن آل عبا 2,064,000 2,398,000 2,464,000 2.8 19.4
کاشمر 2,415,000 2,421,000 2,389,000 -1.3 -1.1

 تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار اصفهان

زمین‌های مناطق مختلف اصفهان در دی‌ماه با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به آذرماه در دیوار آگهی شده‌اند؛ البته نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در مجموع، هر متر مربع زمین در اصفهان، در دی‌ماه با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در آذرماه با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و در دی‌ماه سال گذشته با قیمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده بود.

ملک‌شهر در یک سال گذشته رشد قیمت ۵۷ درصدی را تجربه کرده است و زمین‌های آن به طور میانگین از متری ۵ میلیون تومان در دی‌ماه سال گذشته به متری ۸ میلیون تومان در دی‌ماه سال جاری رسیده‌اند. در مقابل، قیمت زمین‌های هفتون سیر نزولی داشته‌اند و قیمت‌شان نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۰.۹ درصد و نسبت به آذرماه ۳.۸ درصد کاهش یافته است. زمین‌های برخی از مناطق اصفهان در ماه گذشته نسبت به آذر ارزان شدند که سپاهان‌شهر در میان آن‌ها بیشترین کاهش قیمت را داشت.

گران‌ترین زمین‌ها در اصفهان، طی دی‌ماه، به منطقه جابر انصاری اختصاص داشتند که با قیمت حدود ۲۵ میلیون تومان بر متر مربع در دیوار آگهی شده بودند. البته قیمت میانگین در آگهی‌های مربوط به این منطقه در دی نسبت به آذر ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

جدول تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار اصفهان

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
آبشار 3,049,000 3,658,000 4,106,000 12.2 34.7
اشراق 18,074,000 19,873,000 20,478,000 3 13.3
بابوکان 3,838,000 5,159,000 5,233,000 1.4 36.3
باغ فدک 6,949,000 8,629,000 7,889,000 -8.6 13.5
برازنده 14,117,000 17,463,000 18,331,000 5 29.9
بزرگمهر 15,698,000 17,741,000 19,034,000 7.3 21.3
بیست و چهار متری 9,169,000 12,508,000 11,480,000 -8.2 25.2
جابر انصاری 20,870,000 25,519,000 24,870,000 -2.5 19.2
جروکان 4,146,000 5,550,000 5,640,000 1.6 36
خانه اصفهان 12,992,000 14,187,000 15,374,000 8.4 18.3
درچه 3,793,000 3,819,000 3,872,000 1.4 2.1
رهنان 5,017,000 8,066,000 7,391,000 -8.4 47.3
زرین‌شهر 2,681,000 3,812,000 3,486,000 -8.6 30
سپاهان‌شهر 6,936,000 9,574,000 8,617,000 -10 24.2
مبارکه 2,296,000 3,226,000 3,227,000 0 40.5
مشتاق 7,113,000 6,998,000 7,323,000 4.6 3
ملک‌شهر 5,078,000 7,239,000 7,977,000 10.2 57.1
ناژوان 18,267,000 21,907,000 19,824,000 -9.5 8.5
هفتون 9,588,000 9,877,000 9,505,000 -3.8 -0.9
گز 4,958,000 6,192,000 6,153,000 -0.6 24.1

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار شیراز

آگهی‌های فروش زمین در دیوار شیراز در دی‌ماه امسال ۶ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند؛ در حالی که نسبت به آذرماه حدود ۱.۲ درصد کاهش قیمت تجربه کرده‌اند. هر متر مربع زمین در شیراز، در دی سال جاری ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در آذر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در دی سال گذشته ۵ میلیون تومان توسط مالکان در دیوار قیمت‌گذاری شده بود.

بر اساس آگهی‌های فروش زمین در دیوار شیراز، بیشتر مناطق نسبت به آذر افت قیمت داشته‌اند؛ شهر صدرا با ۱۲.۷ درصد رکورددار این کاهش قیمت است. قیمت زمین‌های این منطقه حتی نسبت به دی سال گذشته نیز نزولی بود.

گران‌ترین آگهی‌های فروش زمین در دیوار شیراز، طی دی‌ماه، مربوط به زمین‌های شهرک شهید بهشتی بوده؛ در حالی که زمین‌های این منطقه نسبت به آذرماه بیش از ۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند اما همچنان با ۱۶ میلیون تومان بر متر مربع در صدر جدول هستند.

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار شیراز

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
رکن‌آباد 3,883,000 4,082,000 3,838,000 -6 -1.2
سامان 3,246,000 3,522,000 3,489,000 -0.9 7.5
شریف‌آباد 3,405,000 3,193,000 3,626,000 13.6 6.5
شهر صدرا 5,101,000 5,689,000 4,968,000 -12.7 -2.6
شهرک شهید بهشتی 14,730,000 16,812,000 15,948,000 -5.1 8.3
شهرک قصر قمشه 3,257,000 3,879,000 3,705,000 -4.5 13.8
شهرک والفجر 8,310,000 7,690,000 8,472,000 10.2 1.9
شهرک گلستان شمالی 10,200,000 11,938,000 11,313,000 -5.2 10.9
مرودشت 2,232,000 2,601,000 2,581,000 -0.8 15.6
میانرود 2,504,000 2,642,000 2,566,000 -2.9 2.5
وزیرآباد 1,368,000 1,566,000 1,378,000 -12 0.7
کازرون 2,623,000 2,531,000 2,820,000 11.4 7.5

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار اهواز

بر اساس آگهی‌های درج‌شده در دیوار اهواز طی دی‌ماه، هر متر مربع زمین در این شهر به طور میانگین ۰.۸ درصد نسبت به آذرماه و ۹.۸ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته افزایش قیمت تجربه کرده است. به بیان دقیق‌تر، زمین‌های اهواز در دی‌ماه امسال متری ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده‌اند در حالی که در دی‌ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.

محله کانتکس با بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۹، بیشترین رشد قیمت در میان آگهی‌های فروش زمین در دیوار اهواز را داشته است. قیمت آگهی‌های مربوط به زمین‌های این منطقه، نسبت به آذرماه نیز ۴.۵ درصد رشد کردند.

زمین‌های محله کیانشهر اهواز نه تنها نسبت به دی سال گذشته رشد چندانی نداشتند، نسبت به آذر امسال بیش از ۹ درصد کاهش قیمت تجربه کرده‌اند؛ با این حال گران‌ترین آگهی‌ها در دیوار اهواز را به خود اختصاص داده بود.

کوی مهدیس محله دیگر اهواز است که روند نزولی قیمت زمین‌های آن، هم نسبت به ماه گذشته و هم نسبت به سال گذشته، چشمگیر است؛ با ۸.۶ درصد کاهش قیمت آگهی‌های زمین در این منطقه از متری ۳ میلیون تومان در دی ۹۹ به متری ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان در دی امسال رسیدند.

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار اهواز

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
زرگان 1,575,000 1,718,000 1,823,000 6.1 15.7
کانتکس 1,563,000 1,946,000 2,034,000 4.5 30.1
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب) 2,227,000 2,393,000 2,462,000 2.9 10.6
کوت عبدالله 1,408,000 1,745,000 1,714,000 -1.8 21.7
کوی علوی 1,088,000 946,000 1,054,000 11.4 -3.1
کوی مهدیس 3,003,000 2,992,000 2,745,000 -8.3 -8.6
کیانشهر 3,957,000 4,445,000 4,033,000 -9.3 1.9

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار قم

آگهی‌های درج‌شده در دیوار قم، طی دی‌ماه، نشان می‌دهند هر متر مربع زمین در این شهر به طور میانگین ۱۵.۱ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته و ۳.۱ درصد نسبت به آذرماه سال جاری گران‌تر شده است. به طور کلی، زمین‌های قم در دی امسال متری ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، در آذر امسال متری ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در دی سال گذشته متری ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده‌اند.

آگهی‌های فروش زمین در محله امام‌زاده ابراهیم، بیشترین میزان افزایش قیمت را نسبت به دی سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. میانگین قیمت هر متر مربع زمین، در آگهی‌های دیوار مربوط به این محله، از ۵ میلیون تومان در دی ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تومان در دی ۱۴۰۰ رسید.

تغییرات قیمت در بلوار ۱۵ خرداد نیز جالب توجه است؛ زمین‌های این محله در دی‌ماه سال گذشته با قیمت ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر متر مربع در دیوار آگهی شده بودند، سپس در آذرماه امسال با افزایش ۲۴ درصدی به قیمت متری ۸ میلیون تومان رسیدند اما در دی‌ماه سال جاری با کاهش ۱۳ درصدی متری ۷ میلیون تومان را تجربه کردند.

تغییرات قیمت فروش زمین در دیوار قم

قیمت یک متر زمین در آگهی‌های دیوار (تومان)

محله دی ۱۳۹۹ آذر ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به آذر درصد تغییر دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹
امام 3,644,000 3,842,000 4,182,000 8.8 14.8
امامزاده ابراهیم 5,005,000 6,104,000 6,539,000 7.1 30.6
انسجام 7,380,000 8,034,000 7,817,000 -2.7 5.9
بلوار ۱۵ خرداد 5,682,000 8,123,000 7,054,000 -13.2 24.1
بنیاد 9,105,000 9,577,000 11,069,000 15.6 21.6
توحید 6,063,000 6,379,000 6,369,000 -0.2 5
شهرک قدس 13,384,000 14,591,000 14,266,000 -2.2 6.6
پردیسان 4,880,000 5,253,000 5,628,000 7.1 15.3
پلیس 2,947,000 3,058,000 3,284,000 7.4 11.4
ثبت نام در پنل املاک دیوار
ثبت نام در پنل املاک دیوار
ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.