دروس پایه

دروس پایه آکادمی املاک دیوار

قیمت زمین در آگهی‌های دیوار در شهریور ۱۴۰۰ چه تغییری داشت؟

تغییرات قیمت زمین در آگهی‌های دیوار تهران و سایر کلان‌شهرها

در تعیین قیمت نهایی ساختمان و تورم مسکن، می‌توان گفت نقش اصلی را قیمت و تورم زمین ایفا می‌کند. البته باید در نظر داشت که عوامل مختلف، میزان تاثیر قیمت زمین بر قیمت نهایی ساختمان را تغییر می‌دهند. یکی از این عوامل تعداد تراکم است، بدین معنی که هر چه تعداد تراکم بالاتر باشد، سهم زمین در قیمت تمام‌شده کمتر خواهد بود یا بالعکس. عامل مهم دیگر موقعیت مکانی زمین است. ممکن است در ساخت و سازها در برخی شهرها یا محلات، هزینه ساخت معابر، خیابان‌بندی و هزینه‌های مازاد شهرداری بر نرخ زمین بیافزاید. در مجموع سهم قیمت زمین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از قیمت نهایی تخمین زده می‌شود.

بر اساس آگهی‌های فروش زمین که در دیوار تهران و سایر کلان‌شهرها درج شده‌اند، داده‌هایی به دست آمده که در این گزارش بررسی کرده و میزان رشد قیمت زمین در شهریور سال جاری را نسبت به ماه و سال گذشته ارائه می‌کنیم.

توجه: ارقام حاصل، میانگین قیمت آگهی‌های فروش زمین در محلات پرطرفدار هر شهر هستند؛ یعنی محله‌هایی که دوره‌های زمانی استخراج داده (شهریور ۱۳۹۹، مرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰) آگهی بیشتری به خود اختصاص داده‌اند. کلان‌شهرهای مورد بحث ما عبارتند از تهران، کرج، اصفهان، قم، شیراز، اهواز و مشهد.

قیمت زمین در آگهی‌های دیوار شهرهای اطراف تهران

در میان ارقام و اطلاعات به دست آمده از آگهی‌های فروش زمین در دیوار، بیشترین نرخ رشد یک متر مربع زمین ازآن لواسان بود. زمین‌های لواسان طبق آگهی‌های دیوار در شهریور سال جاری، در مقایسه با شهریور سال گذشته حدود ۱۵۸.۶ درصد رشد را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که نسبت به ماه قبل یعنی مردادماه سال جاری افت ۱۶ درصدی داشته‌اند.

میانگین قیمت زمین در مجموعه شهرهای پرآگهی حومه تهران در شهریور امسال حدود ۵۰.۴ درصد گران‌تر از شهریور سال گذشته بود. به بیان ساده‌تر در شهریور سال جاری زمین در این شهرها، به طور میانگین با قیمت حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بر متر مربع در دیوار آگهی شده است؛ اما در شهریور ۹۹ این عدد حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

تغییرات قیمت آگهی‌های زمین در شهریور نسبت به مرداد ۱۴۰۰ در شهرهای حومه تهران منفی ۱.۳ درصد محاسبه شده؛ به عبارت دیگر زمین‌های اطراف تهران در مرداد گران‌تر از شهریور و حدود ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع در دیوار آگهی شده بودند.

در مجموع زمین‌های شهرهای شرقی پایتخت در مقایسه با شهرهای غربی و جنوبی، در سال گذشته رشد قیمت بیشتری تجربه کرده‌اند. به بیان دقیق‌تر، زمین‌های شهرهای لواسان، فشم، فیروزکوه، بومهن و رودهن در شهریور امسال ۸۴ درصد گران‌تر از شهریور سال گذشته در دیوار قیمت‌گذاری شده‌اند.

متوسط قیمت و نرخ تغییرات قیمت هر متر مربع زمین در آگهی‌های دیوار حومه تهران

محله قیمت در شهریور ۱۳۹۹ (تومان) قیمت در مرداد ۱۴۰۰ (تومان) قیمت در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹
لواسان 12,665,000 38,979,000 32,754,000 16.0- 158.6
بومهن 4,567,000 8,156,000 8,536,000 4.7 86.9
رودهن 4,618,000 8,776,000 8,193,000 6.6- 77.4
فیروزکوه 2,209,000 3,555,000 3,666,000 3.1 66.0
ورامین 3,258,000 4,248,000 4,312,000 1.5 32.4
فشم 11,080,000 15,214,000 14,540,000 4.4- 31.2
شریف‌آباد 2,421,000 2,687,000 2,829,000 5.3 16.9
پاکدشت 3,464,000 4,357,000 3,977,000 8.7- 14.8
شهر قدس 10,052,000 10,169,000 11,168,000 9.8 11.1
شهریار 3,733,000 4,153,000 4,074,000 1.9- 9.1

 قیمت زمین در آگهی‌های دیوار تهران

بیشترین میزان افزایش قیمت زمین نسبت به یک سال گذشته، در آگهی‌های محلات شمال تهران دیده می‌شود. مقایسه قیمت زمین در آگهی‌های شهریور سال جاری با شهریور ۹۹، رشد ۵۵ درصدی قیمت زمین‌های نیاوران را نشان می‌دهد. به بیان دیگر زمین‌های نیاوران در شهریور ۹۹ با قیمت متوسط ۱۰۴ میلیون تومان بر متر مربع در دیوار آگهی شده بودند؛ در حالی که میانگین مشابه در شهریور امسال حدود ۱۶۱ میلیون تومان بود. در مقایسه آگهی‌های شهریور اخیر با مرداد، میزان تغییر یک ماهه قیمت زمین در آگهی‌های دیوار نیاوران را ۰.۶ درصد می‌یابیم.

آگهی‌های مربوط به محله‌های هروی، جردن، قیطریه و سعادت‌آباد که در شهریور سال جاری ثبت شده‌اند، نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت زمین در این محلات نسبت به شهریور ۹۹ هستند. نکته جالب درباره جردن و سعادت‌آباد، افزایش چشمگیر قیمت زمین در ماه آخر تابستان است؛ آگهی‌های زمین در این دو محله، در شهریور بیش از ۹ درصد نسبت به ماه قبل گران‌تر شده‌اند. البته بیشترین میزان تغییرات قیمت ماهانه در آگهی‌های دیوار مربوط به زمین‌های محله پیروزی است که در شهریور نسبت به مرداد ۱۰.۷ درصد افزایش یافته بودند.

آگهی‌های مربوط به زمین‌های محله شوش در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته، ۱۳.۳ درصد رشد قیمت داشتند که کمترین میزان رشد در تهران است. آگهی‌های شهریور تهرانپارس شرقی و صادقیه در مقایسه با آگهی‌های مرداد نشان‌دهنده افت ۱۰ درصدی قیمت زمین در انتهای تابستان هستند.

در مجموع، آگهی‌های فروش زمین در دیوار تهران، در شهریور سال جاری به طور میانگین ۳۲.۶ درصد نسبت به شهریور سال گذشته و ۱.۵ درصد نسبت به مرداد امسال افزایش قیمت داشته‌اند. به عبارت دیگر، میانگین قیمت زمین در آگهی‌های دیوار تهران در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بر متر مربع بود در حالی که در شهریور ۱۳۹۹ حدود ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بر متر مربع و در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر متر مربع بوده است.

متوسط قیمت و نرخ تغییرات قیمت هر متر مربع زمین در آگهی‌های دیوار تهران

محله منطقه‌ شهرداری قیمت در شهریور ۱۳۹۹ (تومان) قیمت در مرداد ۱۴۰۰ (تومان) قیمت در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹
نیاوران 1 104,030,000 160,364,000 161,274,000 0.6 55.0
هروی 4 68,641,000 100,405,000 105,122,000 4.7 53.1
جردن 3 95,127,000 133,167,000 145,543,000 9.3 53.0
قیطریه 1 89,434,000 132,607,000 136,093,000 2.6 52.2
سعادت‌آباد 2 103,396,000 141,687,000 155,227,000 9.6 50.1
زعفرانیه 1 120,185,000 173,372,000 169,861,000 2.0- 41.3
مرزداران 2 82,608,000 116,925,000 116,462,000 0.4- 41.0
الهیه 1 116,161,000 156,034,000 162,851,000 4.4 40.2
دروس 3 112,356,000 151,620,000 153,088,000 1.0 36.3
تهرانپارس شرقی 4 36,065,000 54,646,000 49,087,000 10.2- 36.1
جنت‌آباد جنوبی 5 67,539,000 84,253,000 91,479,000 8.6 35.4
تهرانپارس غربی 4 62,298,000 90,037,000 83,650,000 7.1- 34.3
شهرک غرب 2 122,064,000 159,022,000 163,312,000 2.7 33.8
مجیدیه 8 38,312,000 49,163,000 51,164,000 4.1 33.5
سهروردی 7 64,877,000 89,003,000 86,358,000 3.0- 33.1
کوی فردوس 5 68,718,000 92,328,000 90,693,000 1.8- 32.0
پونک 5 65,308,000 84,537,000 85,328,000 0.9 30.7
فرمانیه 1 123,733,000 154,352,000 161,034,000 4.3 30.1
ستارخان 2 55,625,000 67,757,000 71,007,000 4.8 27.7
پاسداران 4 97,766,000 113,098,000 121,356,000 7.3 24.1
پیروزی 13 38,487,000 41,938,000 46,413,000 10.7 20.6
نارمک 8 52,512,000 68,128,000 63,154,000 7.3- 20.3
نیرو هوایی 13 54,290,000 63,550,000 64,648,000 1.7 19.1
افسریه 15 28,417,000 34,269,000 33,545,000 2.1- 18.0
جیحون 10 26,648,000 29,617,000 31,317,000 5.7 17.5
صادقیه 2 72,267,000 93,034,000 83,376,000 10.4- 15.4
شهرک راه‌آهن 22 49,789,000 54,777,000 56,974,000 4.0 14.4
شوش 15 16,526,000 18,824,000 18,716,000 0.6- 13.3

 قیمت زمین در آگهی‌های دیوار کرج

در رتبه‌بندی میزان رشد سالانه در آگهی‌های دیوار شهرهای مختلف، جهان‌شهر در کرج دوم است، اما اختلاف زیادی با لواسان دارد. تغییرات قیمت آگهی‌های زمین در دیوار جهان‌شهر، مثبت ۹۴.۳ درصد در شهریور امسال نسبت به شهریور سال پیش بود؛ به بیان ساده، جهان‌شهر در شهریور ۱۴۰۰ حدود متری ۵ میلیون تومان گران‌تر از شهریور ۹۹ در دیوار آگهی شد. گرچه در مقایسه با مردادماه سال جاری، جهان‌شهر در شهریور رشد منفی تجربه کرد؛ یعنی ۴.۲ درصد کاهش قیمت آگهی‌های زمین در دیوار.

فردیس دارای کمترین میزان رشد سالیانه یعنی مثبت ۱۰.۴ درصد از شهریورماه ۹۹ تا شهریورماه امسال در آگهی‌های فروش زمین در دیوار کرج بود؛ در حالی که میانگین مشابه برای کل کرج ۵۱.۳ درصد محاسبه شد.

مقایسه آگهی‌های شهریور با مرداد سال جاری اطلاعات بسیار جالبی به دست می‌دهد. به طور کلی رشد میانگین قیمت آگهی‌های زمین در دیوار کرج در شهریور نسبت به مرداد خیلی کم و نزدیک به صفر است. ازطرفی قسمت‌هایی از کرج دارای تغییرات مثبت و منفی شدیدی در ماه آخر تابستان بوده‌اند. در شهریورماه آگهی‌های زمین در مشکین‌دشت ۱۷.۱ درصد، در شهرک بنفشه ۱۵.۷ درصد، در شاهین‌ویلا منفی ۱۴.۴ درصد و در فردیس منفی ۱۲.۸ درصد نسبت به مردادماه تغییر کرده‌اند. افزایش سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز شهرک‌های مدرن در مشکین‌دشت و شهرک بنفشه می‌تواند تمایل به این مناطق و در نتیجه قیمت آگهی‌های آن را به سرعت افزایش داده و سبب کاهش تقاضا در فردیس و شاهین‌ویلا شده باشد.

متوسط قیمت و نرخ تغییرات قیمت هر متر مربع زمین در آگهی‌های دیوار کرج

نیاز به ثبت‌نام/ورود

برای مطالعه ادامه مطلب، لطفا در آکادمی املاک ثبت‌نام کنید. ثبت‌نام در آکادمی رایگان است و اعضا، از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اگر هم قبلا ثبت‌نام کرده‌اید، با کلیک روی تب «ورود» اطلاعات حساب خود را وارد کنید.

 

ثبت نام در پنل املاک دیوار
ثبت نام در پنل املاک دیوار
ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.