دروس پایه

دروس پایه آکادمی املاک دیوار

مرور برچسب

گزارش دیوار

قیمت زمین در آگهی‌های دیوار در شهریور ۱۴۰۰ چه تغییری داشت؟

در تعیین قیمت نهایی ساختمان و تورم مسکن، می‌توان گفت نقش اصلی را قیمت و تورم زمین ایفا می‌کند. البته باید در نظر داشت که عوامل مختلف، میزان تاثیر قیمت زمین بر قیمت نهایی ساختمان را تغییر می‌دهند. یکی از این عوامل تعداد تراکم است، بدین معنی…

فصل‌نامه تابستان ۱۴۰۰ املاک دیوار منتشر شد؛ از اینجا دانلود کنید

فصل‌نامه املاک دیوار، در ابتدای هر فصل با هدف ارائه آمارهای کاربردی از بازار مسکن با تکیه بر آمارهای پلتفرم دیوار، منتشر می‌شود. این گزارش، با تمرکز بر ارائه داده‌هایی مخصوص مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن منتشر می‌شود. شماره تابستان…

فصل‌نامه بهار آکادمی املاک دیوار منتشر شد؛ از اینجا دانلود کنید

فصل‌نامه املاک دیوار، مجله‌ای مخصوص مشاوران املاک است که مطالب متنوعی را در دسته‌های کاربردی برای آن‌ها منتشر می‌کند. در شماره بهار، موضوعات متعددی بررسی و تحلیل شدند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آمارهای دیوار از بازار مسکم در شهر…